جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسارگاد...23م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 75متر
املاک نوید شیراز38422172
14/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...201ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 103متر
املاک نوید شیراز38422172
13/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...274ميليون
-طبقه اول-زيربنا 137متر
املاک نوید شیراز38422172
13/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سیاحتگر220ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 102متر
املاک نوید شیراز38422172
13/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...459ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
13/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سیاحتگ...520ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 240متر
املاک نوید شیراز38422172
13/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...245ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...780ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...780ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 186متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...278ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...350ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 117متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...48م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
12/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...382ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 124متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...401ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 118متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 121متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی50م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 230متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


زمین شیراز قدوسی غربی1.814ميليارد
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...268ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
11/12/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسارگاد...260ميليون
-طبقه اول-زيربنا 85متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر547ميليون
-زيربنا 53متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 138متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...165ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 83متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...290ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی12م رهن 1.2م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...231ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...240ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...260ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...145ميليون
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
10/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...500ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
09/12/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان کاوه360ميليون
-طبقه سوم
املاک ارم711071-36273380
09/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...305ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 122متر
املاک نوید شیراز38422172
09/12/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار الزهرا...100ميليون
املاک ارم711071-36273380
05/12/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران100م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سرباز430ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سفیرشم...638ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی10م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...663ميليون
-زيربنا 40متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


گاراژ شیراز امیرکبیر50م رهن 10م اجاره
-زيربنا 850متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...
-طبقه همکف-زيربنا 270متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...775ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز فلکه س...1.26ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 360متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...1.5ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 500متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...190ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...45م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...293ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 122متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
03/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ص...132ميليون
-طبقه پنجم
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلبه50م رهن
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
28/10/1393جزئیات


مغازه شیراز چهارراه ملا...5م رهن 1.2م اجاره
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
18/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4 بلوار ...210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی کلا...65م رهن
-طبقه چهار
املاک نوید شیراز38422172
14/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 612م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
08/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...426ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 142متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی20م رهن 2م اجاره
املاک ارم711071-36273380
17/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...40م رهن 580ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 630م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 10شهرک ا...240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 117متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات