جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیرکبیر...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
04/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...252ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...220ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...334ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 117متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...342ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پشت باغ ...230ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...60م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...495ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 127متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...45م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...625ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 290متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز همت جن...60م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


خانه شیراز مطهری جنوبی12م رهن 750ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...390ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


زمین شیراز قدوسی شرقی795ميليون
املاک نوید شیراز8422172
29/04/1393جزئیات


آپارتمان تهران 280م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز8422172
27/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی217ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 81متر
املاک نوید شیراز8422172
26/04/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز8422172
26/04/1393جزئیات


زمین شیراز مطهری جنوبی550ميليون
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسداران...30م رهن 3م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز همت شم...160م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 190متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...300ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان پا...220ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...305ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 139متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...413ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...255ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...200ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک نوید شیراز8422172
25/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...15م رهن 650ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...60م رهن
-طبقه اول-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...313ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 136متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...375ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...540ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...400ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 131متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...165ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز230ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 98متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...385ميليون
-طبقه اول-زيربنا 107متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...600ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر45م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سفیر ج...710ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 176متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران70م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


سوله شیراز چهارراه تحوی...5م رهن 1.8م اجاره
-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر15م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 75متر
املاک نوید شیراز8422172
24/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز همت جن...1ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 280متر
املاک نوید شیراز8422172
23/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...70م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز8422172
23/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز چهاررا...320ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 116متر
املاک نوید شیراز8422172
23/04/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...600ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز8422172
23/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی560ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز8422172
23/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پشت باغ ...185ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 109متر
املاک نوید شیراز8422172
23/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...240ميليون
-طبقه سوم
املاک نوید شیراز8422172
19/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی65م رهن 100ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
18/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز8422172
18/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز8422172
18/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک نوید شیراز8422172
18/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
18/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
18/04/1393جزئیات


زمین شیراز کمربندی جنب ...990ميليون
املاک نوید شیراز8422172
12/04/1393جزئیات


خانه شیراز بلواررحمت100ميليون
املاک نوید شیراز8422172
20/02/1393جزئیات


خانه شیراز 9750ميليون
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز8422172
17/02/1393جزئیات


خانه شیراز صدرا29م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز8422172
08/02/1393جزئیات


خانه شیراز کوشک میدان23م رهن 50ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز8422172
23/12/1392جزئیات


خانه شیراز میانرود400ميليون
-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز8422172
23/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز حوالی دا...682.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز8422172
06/11/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان داری...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز8422172
18/10/1392جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...
-زيربنا 123متر
املاک نوید شیراز8422172
07/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
05/10/1392جزئیات


باغ شیراز سیاخ دارنگان20ميليون
املاک نوید شیراز8422172
25/09/1392جزئیات


خانه شیراز 610ت رهن 700ت اجاره
-زيربنا 142متر
املاک نوید شیراز8422172
31/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...170ميليون
-زيربنا 73متر
املاک نوید شیراز8422172
31/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز ایثارگرا...270ميليون
-زيربنا 99متر
املاک نوید شیراز8422172
31/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز باهنرشما...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 124متر
سعیدیان09301914595
10/04/1392جزئیات