جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسارگاد...180ميليون
-طبقه هشتم-زيربنا 83متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...235ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...243ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 97متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...260ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...68م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...125ميليون
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...720ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...612ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


زمین شیراز بلوار رحمت390ميليون
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


خانه شیراز مطهری جنوبی30م رهن 500ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاک نوید شیراز38422172
09/11/1393جزئیات


مغازه شیراز سفیرشمالی165ميليون
-زيربنا 15متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


زیر زمین شیراز امیرکبیر...36م رهن
-طبقه زیرزمین-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


سوله شیراز امیرکبیر7.5ميليارد
-زيربنا 1600متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...1.08ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز نادر311ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...40م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...185ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 86متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...50م رهن 100ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...645ميليون
-طبقه اول-زيربنا 215متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...442ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی30م رهن 1م اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی374ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی405ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 135متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...648ميليون
-طبقه اول-زيربنا 158متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سفیرجن...65م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر266ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


خانه شیراز پاسارگاد55م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


مغازه شیراز بلوار رحمت200ميليون
-زيربنا 21متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


دفتر کار شیراز میدان مط...100م رهن 6.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 350متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر2.7ميليارد
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
07/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...500ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 126متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...485ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسارگ...759ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 460متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی53م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 107متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی600ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 162متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...180ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 85متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...225ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...48م رهن
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 94متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...300ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...30م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...50م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی65م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز331ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...65م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران15م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی15م رهن 1.3م اجاره
-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


مغازه شیراز ایمان جنوبی...30م رهن 2.5م اجاره
-زيربنا 42متر
املاک نوید شیراز38422172
05/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلبه50م رهن
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
28/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4 بلوار ...210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی کلا...65م رهن
-طبقه چهار
املاک نوید شیراز38422172
14/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 612م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
08/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...426ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 142متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی20م رهن 2م اجاره
املاک ارم711071-36273380
17/08/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...40م رهن 580ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 630م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 10شهرک ا...240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 117متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات