جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز باهنر شم...250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 107متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...435ميليون
-طبقه اول-زيربنا 136متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...80م رهن
-طبقه اول-زيربنا 136متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...235ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی660ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...175ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری جن...30م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 65متر
املاک نوید شیراز38422172
08/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...833ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...630ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی90م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز مطهری ...630ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 280متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر420ميليون
-زيربنا 26متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...320ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 147متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...275ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 145متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 160متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...230ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی568ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاک نوید شیراز38422172
07/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی368ميليون
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...350ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...20م رهن 1.2م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...10م رهن 850ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...242ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...5.5ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 840متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


دفتر کار شیراز سفیرجنوب...300ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


سوله شیراز سفیرجنوبی50م رهن 7م اجاره
-زيربنا 325متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی50م رهن 450ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سراج148.5ميليون
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...533ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 144متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


مغازه شیراز فلکه فرودگا...8م رهن 800ت اجاره
-زيربنا 70متر
املاک نوید شیراز38422172
06/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...100م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سفیرشم...110ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 60متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...60م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز300ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 132متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیر شما...250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...609ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 145متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...80م رهن 2.5م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 250متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز مطهری ...750ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز همت شم...100م رهن 6م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 600متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر45م رهن
-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...268ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 107متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...280ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...420ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...265ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 155متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...357ميليون
-طبقه اول-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...55م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...600ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی380ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 138متر
املاک نوید شیراز38422172
05/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 10شهرک ا...240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 117متر
املاک ارم711071-36273380
03/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 630م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ارم711071-36273380
22/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...40م رهن 580ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


مرغداری و دامداری شیراز...1.35ميليارد
املاک نوید شیراز38422172
19/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...25م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
09/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...150ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز 5240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
19/05/1393جزئیات


آپارتمان تهران 280م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
27/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...240ميليون
-طبقه سوم
املاک نوید شیراز38422172
19/04/1393جزئیات


زمین شیراز کمربندی جنب ...990ميليون
املاک نوید شیراز38422172
12/04/1393جزئیات


خانه شیراز بلواررحمت100ميليون
املاک نوید شیراز38422172
20/02/1393جزئیات


خانه شیراز 9750ميليون
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
17/02/1393جزئیات


خانه شیراز میانرود400ميليون
-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز38422172
23/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز حوالی دا...682.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان داری...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز38422172
18/10/1392جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...
-زيربنا 123متر
املاک نوید شیراز38422172
07/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
05/10/1392جزئیات


باغ شیراز سیاخ دارنگان20ميليون
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1392جزئیات