جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیرکبیر...175ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 73متر
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...413ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی70م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سراج132ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 78متر
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...410ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...840ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 360متر
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


زمین شیراز فرهنگ شهر1.9ميليارد
املاک نوید شیراز8422172
06/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز مطهری ...550ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز مطهری ...850ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 300متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...750ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 410متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...403ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سیاحتگر85م رهن
-طبقه اول-زيربنا 145متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...520ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...385ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پشت باغ ...10م رهن 600ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 70متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...195ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...220ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...275ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...258ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 112متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...30م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 114متر
املاک نوید شیراز8422172
05/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...331ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 127متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...352ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...270ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی258ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...55م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...1.034ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 252متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...264ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...1.4ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 554متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...300ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی520ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 75متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسداران...608ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


خانه شیراز سیاحتگر65م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز8422172
04/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر15م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 160متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر65م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


زمین شیراز امیرکبیر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سرباز555ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...924ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...330ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 92متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...440ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...350ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...130م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 188متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی95م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 145متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...231ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز8422172
03/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی65م رهن 100ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز8422172
25/05/1393جزئیات


خانه شیراز 5240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز8422172
19/05/1393جزئیات


آپارتمان تهران 280م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز8422172
27/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...240ميليون
-طبقه سوم
املاک نوید شیراز8422172
19/04/1393جزئیات


زمین شیراز کمربندی جنب ...990ميليون
املاک نوید شیراز8422172
12/04/1393جزئیات


خانه شیراز بلواررحمت100ميليون
املاک نوید شیراز8422172
20/02/1393جزئیات


خانه شیراز 9750ميليون
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز8422172
17/02/1393جزئیات


خانه شیراز صدرا29م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز8422172
08/02/1393جزئیات


خانه شیراز کوشک میدان23م رهن 50ت اجاره
-طبقه اول-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز8422172
23/12/1392جزئیات


خانه شیراز میانرود400ميليون
-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز8422172
23/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز حوالی دا...682.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز8422172
06/11/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان داری...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز8422172
18/10/1392جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...
-زيربنا 123متر
املاک نوید شیراز8422172
07/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز8422172
05/10/1392جزئیات


باغ شیراز سیاخ دارنگان20ميليون
املاک نوید شیراز8422172
25/09/1392جزئیات


خانه شیراز 610ت رهن 700ت اجاره
-زيربنا 142متر
املاک نوید شیراز8422172
31/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...170ميليون
-زيربنا 73متر
املاک نوید شیراز8422172
31/06/1392جزئیات


آپارتمان شیراز ایثارگرا...270ميليون
-زيربنا 99متر
املاک نوید شیراز8422172
31/06/1392جزئیات