جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیرکبیر...175ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...195ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 104متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...265ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...205ميليون
-طبقه اول-زيربنا 92متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...330ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی480ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...155ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...188ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...225ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...25م رهن 500ت اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 97متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...100م رهن
-طبقه ششم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت جنوب...513ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...670ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 270متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...1.1ميليارد
-طبقه زیرزمین-زيربنا 360متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...800ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 300متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


سوله شیراز امیرکبیر50م رهن 12م اجاره
-زيربنا 615متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی10م رهن 1.7م اجاره
-زيربنا 250متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی35م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


خانه شیراز همت جنوبی40م رهن 1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 152متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر300ميليون
-زيربنا 25متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر360ميليون
-زيربنا 20متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


مغازه شیراز مطهری جنوبی...220ميليون
-زيربنا 22متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز بلوار ...850ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 280متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


خانه شیراز پاسداران10م رهن 1.2م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلاهدوز280ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 118متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...185ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...370ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 137متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...253ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...292ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
29/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...42م رهن
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...252ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 148متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...10م رهن 750ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


آپارتمان امیرکبیر281ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...255ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...480ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...700ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 350متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...15م رهن 1.7م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار سرباز48م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


خانه شیراز امیرکبیر35م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


مغازه شیراز پاسداران10م رهن 1.8م اجاره
-زيربنا 40متر
املاک نوید شیراز38422172
28/08/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی110م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز مطهری شم...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 165متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...260ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سفیرشم...85م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...511ميليون
-طبقه اول-زيربنا 157متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...142ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 70متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...250ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...155ميليون
-طبقه اول-زيربنا 72متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...210ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 87متر
املاک نوید شیراز38422172
27/08/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی20م رهن 2م اجاره
املاک ارم711071-36273380
17/08/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...40م رهن 580ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 630م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 10شهرک ا...240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 117متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


مرغداری و دامداری شیراز...1.35ميليارد
املاک نوید شیراز38422172
19/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...25م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
09/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...150ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز 5240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
19/05/1393جزئیات


آپارتمان تهران 280م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
27/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...240ميليون
-طبقه سوم
املاک نوید شیراز38422172
19/04/1393جزئیات


زمین شیراز کمربندی جنب ...990ميليون
املاک نوید شیراز38422172
12/04/1393جزئیات


خانه شیراز بلواررحمت100ميليون
املاک نوید شیراز38422172
20/02/1393جزئیات


خانه شیراز 9750ميليون
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
17/02/1393جزئیات


خانه شیراز میانرود400ميليون
-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز38422172
23/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز حوالی دا...682.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان داری...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز38422172
18/10/1392جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...
-زيربنا 123متر
املاک نوید شیراز38422172
07/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
05/10/1392جزئیات


باغ شیراز سیاخ دارنگان20ميليون
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1392جزئیات