جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز زرهی389ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 144متر
املاک نوید شیراز38422172
27/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...35م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 102متر
املاک نوید شیراز38422172
27/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...60م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 134متر
املاک نوید شیراز38422172
26/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...350ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
26/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...60م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
26/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...770ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 175متر
املاک نوید شیراز38422172
26/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...814ميليون
-طبقه اول-زيربنا 185متر
املاک نوید شیراز38422172
26/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...5.76ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 185متر
املاک نوید شیراز38422172
25/12/1393جزئیات


زمین شیراز پشت باغ جنت540ميليون
املاک نوید شیراز38422172
25/12/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر10م رهن 1.5م اجاره
-زيربنا 25متر
املاک نوید شیراز38422172
25/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...355ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
25/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز چهارراه ...300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
25/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...305ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
24/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...340ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 128متر
املاک نوید شیراز38422172
24/12/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی غربی10م رهن 1.4م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
24/12/1393جزئیات


سوله شیراز امیرکبیر50م رهن 7م اجاره
-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...255ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...225ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 109متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...405ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...255ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...240ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...272ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 118متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...713ميليون
-طبقه اول-زيربنا 230متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...20م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
23/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...130ميليون
-طبقه اول-زيربنا 67متر
املاک نوید شیراز38422172
21/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرجنوب...320ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 134متر
املاک نوید شیراز38422172
21/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...125م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 160متر
املاک نوید شیراز38422172
21/12/1393جزئیات


مغازه شیراز بین چهارراه...948ميليون
-زيربنا 79متر
املاک نوید شیراز38422172
21/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...660ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 177متر
املاک نوید شیراز38422172
20/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...397ميليون
-طبقه اول-زيربنا 124متر
املاک نوید شیراز38422172
20/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...665ميليون
-طبقه اول-زيربنا 190متر
املاک نوید شیراز38422172
20/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...360ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
20/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 97متر
املاک نوید شیراز38422172
20/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...270ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...290ميليون
-طبقه هفتم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...70م رهن
-طبقه پنجم-زيربنا 112متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پشت باغ ...230ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی421ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 138متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی700ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسداران...440ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر700ميليون
-زيربنا 58متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...150ميليون
-زيربنا 27متر
املاک نوید شیراز38422172
19/12/1393جزئیات


زمین شیراز امیرکبیر4.2ميليارد
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی500ميليون
-زيربنا 600متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...180م رهن
-طبقه زیرزمین-زيربنا 230متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


مغازه شیراز قدوسی شرقی60م رهن 6م اجاره
-زيربنا 40متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی75م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 136متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...163ميليون
-طبقه اول-زيربنا 96متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...350ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...264ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
18/12/1393جزئیات


آپارتمان اصفهان کاوه360ميليون
-طبقه سوم
املاک ارم711071-36273380
09/12/1393جزئیات


خانه شیراز بلوار الزهرا...100ميليون
املاک ارم711071-36273380
05/12/1393جزئیات


مجتمع آپارتمانی شیراز ص...132ميليون
-طبقه پنجم
املاک نوید شیراز38422172
08/11/1393جزئیات


آپارتمان شیراز کلبه50م رهن
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
28/10/1393جزئیات


مغازه شیراز چهارراه ملا...5م رهن 1.2م اجاره
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
18/10/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4 بلوار ...210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی کلا...65م رهن
-طبقه چهار
املاک نوید شیراز38422172
14/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 612م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
08/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...426ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 142متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات