جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز امیرکبیر...195ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 87متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...204ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 85متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...280ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 108متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...40م رهن
-طبقه اول-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...198ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...265ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...349ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 109متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...250ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 112متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...285ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 165متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...55م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...600ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


خانه شیراز باهنر شمالی15م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


سوئیت شیراز قدوسی شرقی50م رهن
-طبقه همکف-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


سوله شیراز بلوار رحمت7.8ميليارد
-زيربنا 900متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر140ميليون
-زيربنا 20متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر370ميليون
-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


مغازه شیراز بلوار رحمت301ميليون
-زيربنا 37متر
املاک نوید شیراز38422172
30/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز زرهی10م رهن 1.1م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 70متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


خانه شیراز سیاحتگر38م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...1.056ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 164متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...850ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 266متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...380ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...495ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی198ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی360ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 76متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سرباز377ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...330ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 132متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...228ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...165ميليون
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک نوید شیراز38422172
29/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پشت باغ ...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...8م رهن 1م اجاره
-طبقه ششم-زيربنا 94متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...290ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...230ميليون
-طبقه ششم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...276ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...330ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...1.06ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 220متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...1.2ميليارد
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...900ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 500متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


خانه شیراز مطهری جنوبی40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...10م رهن 1.5م اجاره
-زيربنا 30متر
املاک نوید شیراز38422172
28/07/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...10م رهن 1.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پاسدار...20م رهن 1.5م اجاره
-طبقه همکف-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...10م رهن 700ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر شم...70م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 145متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...40م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 150متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...35م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...365ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 135متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز خ سرباز333ميليون
-طبقه اول-زيربنا 111متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...238ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
27/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 630م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ارم711071-36273380
22/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...40م رهن 580ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک ارم711071-36273380
02/07/1393جزئیات


مرغداری و دامداری شیراز...1.35ميليارد
املاک نوید شیراز38422172
19/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...25م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
09/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...150ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز 5240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
19/05/1393جزئیات


آپارتمان تهران 280م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
27/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...240ميليون
-طبقه سوم
املاک نوید شیراز38422172
19/04/1393جزئیات


زمین شیراز کمربندی جنب ...990ميليون
املاک نوید شیراز38422172
12/04/1393جزئیات


خانه شیراز بلواررحمت100ميليون
املاک نوید شیراز38422172
20/02/1393جزئیات


خانه شیراز 9750ميليون
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
17/02/1393جزئیات


خانه شیراز میانرود400ميليون
-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز38422172
23/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز حوالی دا...682.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان داری...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز38422172
18/10/1392جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...
-زيربنا 123متر
املاک نوید شیراز38422172
07/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
05/10/1392جزئیات


باغ شیراز سیاخ دارنگان20ميليون
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1392جزئیات