جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

اخبار

ملکهای اکازیون


آپارتمان 2خواب واقع در کلاهدوزطبقه4ازمجتمع 12واحدی90متر6سال ساخت با تمام امکانات 225میلیون کد: 1918
آپارتمان1خواب واقع در امیر کبیرطبقه4باتمام امکانات 2سال ساخت 74متر 172میلیون20میلیون وام4درصد کد: 1900
دفترکاردربرج صنعت امیرکبیر62متر5سال ساخت باپارکینگ سرویس بهداشتی آشپزخانه 2عدداسپیلت205میلیون کد: 233
آپارتمان2خواب طبقه چهارم97متر 7 سال ساخت باتمام امکانات جنوبی واقع درکلاهدوز 250میلیون کد: 1949
آپارتمان2خواب 92متر 5سال ساخت باتمام امکانات واقع در باغ حوض 230م کد: 2023

نقشه شيراز

استعلام كد رهگيري

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز پاسداران...280ميليون
-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
27/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...310ميليون
-طبقه پنجم-زيربنا 104متر
املاک نوید شیراز38422172
27/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز پشت با...1.1ميليارد
-طبقه زیرزمین-زيربنا 450متر
املاک نوید شیراز38422172
27/09/1393جزئیات


زیر زمین شیراز باهنر شم...6م رهن 500ت اجاره
-طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر
املاک نوید شیراز38422172
27/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر950ميليون
-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
27/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر200ميليون
-زيربنا 50متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر470ميليون
-زيربنا 50متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر50م رهن 10م اجاره
-زيربنا 170متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز قدوسی ...1.35ميليارد
-طبقه همکف-زيربنا 343متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...800ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 420متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...420ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 107متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز باهنر ...690ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...470ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 162متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...689ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 153متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...522ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 145متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...170ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 90متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...228ميليون
-طبقه اول-زيربنا 114متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...210ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
26/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...35م رهن
-طبقه اول-زيربنا 65متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...378ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 118متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی294ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 105متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز میدان مع...532ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز همت شمال...65م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...527ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 135متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


دفتر کار شیراز امیرکبیر...10م رهن 1.7م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 73متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


سوله شیراز خ پشت باغ جن...20م رهن 15م اجاره
-زيربنا 260متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


سوله شیراز کوزه گری15م رهن 4م اجاره
-زيربنا 624متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر140ميليون
-زيربنا 18متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


مغازه شیراز امیرکبیر150م رهن
-زيربنا 32متر
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1393جزئیات


سوئیت شیراز پشت باغ جنت...22م رهن
-طبقه اول-زيربنا 50متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


دفتر کار شیراز پاسداران...75م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 88متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


خانه شیراز قدوسی شرقی110م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 270متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...468ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 167متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سفیرشم...216ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی1.139ميليارد
-طبقه اول-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...170ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 75متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...230ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...294ميليون
-طبقه اول-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4 بلوار ...210ميليون
-طبقه اول-زيربنا 106متر
املاک نوید شیراز38422172
24/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...35م رهن 100ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز باهنر جن...200ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 74متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیرکبیر...10م رهن 800ت اجاره
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...300ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...260ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز پاسارگاد...38م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 95متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی40م رهن
-طبقه سوم-زيربنا 80متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز سفیرشمال...270ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز سیاحتگ...559ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز زرهی1.44ميليون
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


خانه دربست شیراز امیرکب...750ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 320متر
املاک نوید شیراز38422172
23/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز زرهی کلا...65م رهن
-طبقه چهار
املاک نوید شیراز38422172
14/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 612م رهن 1.1م اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک نوید شیراز38422172
08/09/1393جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...426ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 142متر
املاک نوید شیراز38422172
01/09/1393جزئیات


سوله شیراز شهرک صنعتی20م رهن 2م اجاره
املاک ارم711071-36273380
17/08/1393جزئیات


خانه شیراز انتهای بلوار...450ميليون
-زيربنا 170متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...40م رهن 580ت اجاره
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 630م رهن 1م اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 150متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 10شهرک ا...240ميليون
-طبقه همکف-زيربنا 117متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4300ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز 4324ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 120متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...210ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 90متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...40م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 101متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار ام...450ميليون
-طبقه اول-زيربنا 200متر
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار عد...210ميليون
-طبقه دوم
املاک ارم711071-36273380
11/08/1393جزئیات


مرغداری و دامداری شیراز...1.35ميليارد
املاک نوید شیراز38422172
19/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت حا...25م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف
املاک نوید شیراز38422172
09/06/1393جزئیات


آپارتمان شیراز امیر کبی...150ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر
املاک نوید شیراز38422172
07/06/1393جزئیات


خانه شیراز 5240ميليون
-طبقه اول-زيربنا 140متر
املاک نوید شیراز38422172
19/05/1393جزئیات


آپارتمان تهران 280م رهن
-طبقه چهار-زيربنا 115متر
املاک نوید شیراز38422172
27/04/1393جزئیات


آپارتمان شیراز بلوار مد...240ميليون
-طبقه سوم
املاک نوید شیراز38422172
19/04/1393جزئیات


زمین شیراز کمربندی جنب ...990ميليون
املاک نوید شیراز38422172
12/04/1393جزئیات


خانه شیراز بلواررحمت100ميليون
املاک نوید شیراز38422172
20/02/1393جزئیات


خانه شیراز 9750ميليون
-زيربنا 180متر
املاک نوید شیراز38422172
17/02/1393جزئیات


خانه شیراز میانرود400ميليون
-زيربنا 330متر
املاک نوید شیراز38422172
23/11/1392جزئیات


آپارتمان شیراز حوالی دا...682.5ميليون
-طبقه چهار-زيربنا 195متر
املاک نوید شیراز38422172
06/11/1392جزئیات


مغازه شیراز خیابان داری...100ميليون
-طبقه زیرزمین-زيربنا 23متر
املاک نوید شیراز38422172
18/10/1392جزئیات


مغازه شیراز باهنر جنوبی...
-زيربنا 123متر
املاک نوید شیراز38422172
07/10/1392جزئیات


آپارتمان شیراز 4385ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 125متر
املاک نوید شیراز38422172
05/10/1392جزئیات


باغ شیراز سیاخ دارنگان20ميليون
املاک نوید شیراز38422172
25/09/1392جزئیات